• 0730.628.610
  • asociatia.ineditravel@gmail.com
  • Str. Sfânta Agnes, nr.250, Ilfov
Activism Civic Vlădești
Asociația Ineditravel este beneficiarul proiectului cu titlul “Cetățenie activă și interactivă la Vladești”, Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541. Asociația InediTRAVEL este persoană juridică română, de drept privat, non-guvernamentală și are ca scop promovarea educației și a siritului civic în toate formele sale. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 și se desfașoară pe o durată de 12 luni.

Dezvoltare Locală

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Vlădești va demara prin culegerea de informații despre comună.

Dialog Social

Statul garantează persoanelor dreptul la viață și la integritate fizică și psihică. Nici o persoană nu poate să fie supusă torturii ...

Participarea Publică

Conceptul de participare publică cetățenească se bazează pe necesitatea consultării cetățenilor și exprimarea ...

0 +
Sesiuni și evenimente
0 +
Grup Țintă
0 %
Client Satisfaction
0 Billion
USD Profit